top of page

หน้าหลัก / โยเกิร์ต / โยเกิร์ตไขมันต่ำผสมวุ้นมะพร้าว

608.jpg
โยเกิร์ตไขมันต่ำ
ผสมวุ้นมะพร้าว

33% Less Sugar Yoghurt With Nata De Coco

yoghurt%20nata%20de%20coco%20%2B%20grano

รสชาติอื่น

yoghurt-prune.png
yoghurt.png
yoghurt-nata-de-coco.png
yoghurt-fruit-salad.png
yoghurt-strawberry.png
yoghurt-nata-de-coco.png

ลดน้ำตาลลงจากสูตรเดิมถึง 33%*

ไขมันต่ำ

วิตามิน เอ

มีส่วนช่วย ในการมองเห็น

วิตามิน บี1

มีส่วนช่วยบำรุงประสาท และสมอง

วิตามิน บี2

มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ช่วยบรรเทาอาการอ่อนล้าของสายตา และบำรุงผิวพรรณ

วิตามิน บี6

มีส่วนช่วยให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนเพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โฟเลตสูง

มีส่วนในการช่วยป้องกันโรคหัวใจ 

นมเปรี้ยวผลิตจากเชื้อจุลินทรีย์

แล็กโทบาซิลัส บัลแกลิคัส / แลคโทบาซิลลัส / พาราคาเซอิ

/สเตรปโทค็อกคัส เทอร์โมฟิลัสที่มีชีวิต

โขเกิร์ตไขมันต่ำ

bottom of page