top of page
  • Writer's pictureRichesse Admin

5 เหตุผลลดน้ำตาลดีอย่างไร?


โยเกิร์ต Richesse ลดน้ำตาล ดีอย่างไร

5 เหตุผลลดน้ำตาลดีอย่างไร?


หวานน้อยเพื่อสุขภาพที่ดีเกินร้อยแถมยังอร่อยมาก! ต้องนี่เลยนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มตราริชเชส สูตรใหม่ ทางเลือกของสาย Healthy คนรักสุขภาพเพราะนมเปรี้ยวโยเกิร์ตเราหวานน้อย ลดน้ำตาลลงจากสูตรเดิมถึง 37% และยังมีดีที่ไขมันต่ำอีกด้วย


สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้

(@richesseyoghurt)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


Comments


bottom of page