top of page
Richesse ริชเชสเยลลี่
เยลลี่ คาราจีแนน.png

ผลิตจากคาราจีแนนที่ได้ รับรองมาตรฐาน

ด้านคุณภาพจาก Star-K Kosher

เยลลี่คาราจีแนน

bottom of page